Om KarriereKvinder.dk

Denne side indholder:

  • Om KarriereKvinder.dk
  • Hvad siger virksomhederne?
  • Hvem er Aase Hoeck?
  • Ydeligere referencer

Om KarriereKvinder.dk

KarriereKvinder.dk er en professionel kandidat-database på nettet med det formål at synliggøre anonyme profiler på kvindelige ledere og kvindelige adm. medarbejdere, der er interesserede i et jobskifte. Netbasen er et supplement til konsulentvirksomheden SekretærService / LederService, der siden 1988 bl.a. har arbejdet med disse målgrupper og på landsplan serviceret danske virksomheder med skræddersyede kandidater.

Derfor har der været personlig kontakt til alle kandidater – ligesom kandidaternes personlige dokumentation er SekretærService / LederService i hænde. Mange kandidater er blevet fulgt gennem en længere årrække, hvor den fortsatte kontaktflade er blevet bevaret. Derfor er det muligt at give et realistisk billede af hver enkelt ansøgers ønsker og kompetencer til et videre karriereforløb.

Det har længe været et ønske at videregive disse data til dansk erhvervsliv – hvilket nu er konkretiseret i KarriereKvinder.dk.

SekretærService / LederService har også specialiseret sig i økonomi- og regnskabsmedarbejdere (på chef- eller administrativt niveau) og planlægger også at offentliggøre denne emnebase på www.head-hunt.dk

Hvad siger virksomhederne?

Personale- og organisationsdirektør Karsen Hetland, TDC:

”Jo bedre kønsbalance i lederteamet, jo flere perspektiver bliver taget i betragtning”
”Der er forretningsmæssig fornuft i at få kvinder i stillinger, hvor de ikke er i dag” […] “I TDC er der skabt et mentorprojekt for at øge andelen af kvindelige topledere i koncernen.”

Administrerende direktør Jørgen Giversen, SDC UDVIKLING A/S:

”Som direktør i mere end 25 år i den finansielle sektor og i IT-sektoren, kan jeg bekræfte, at kvinder i dansk erhvervsliv kan gøre en forskel – og endda en stor forskel. Men det kræver en bevidst adfærd / adfærdsændring hos såvel kvinder som de mandlige ledere”
”Mandlige ledere lever fortsat i et miljø, hvor det er bedre at ansætte egne spejlbilleder. Måske bliver vi nødt til at ”lovgive” i en periode om, at en given procentdel af lederne skal være kvinder. USA gjorde det i 70’erne med stor succes.”
”Kvinderne skal tro på deres eget værd og give udtryk for deres meninger. De skal slå på, at det er alles ret og behov, at have plads til såvel et erhvervsliv som et familie- og fritidsliv”.

Leif Beck Fallesen, chefredaktør, Dagbladet Børsen:

”Mænd vælger mænd – derfor så få kvinder i bestyrelserne. Kvinders interesse for at blive ledere er stor – 84% af de adspurgte kvinder ville i dag påtage sig et ledelsesansvar.”

Lederne.dk:

”Kønskampen lever på lederplan”: 136 ledere har deltaget i en afstemning om der skal flere kvinder på lederplan, og 50,7 procent mener det er et problem, at der ikke er flere kvindelige ledere.
Aldersmæssigt dækker afstemningsresultatet over store forskelle: 77 procent af de unge mellem 18 og 30 år mener der bør være flere kvindelige ledere. For aldersgruppen over 50 år der det kun 37 procent, der ser et problem i den lave repræsentation af kvinder på lederposter.”

Ovennævnte citater stammer fra konferencen ”Dansk erhvervsliv – kvinder kan gøre en forskel!”. Konferencen, der blev afholdt i februar 2002, var arrangeret af Foreningen af Erhvervskvinder (EK), København, i samarbejde med Dagbladet Børsen.

Foreningen af Erhvervskvinder (EK) har eksisteret i 20 år og har i dag lokalforeninger otte steder i landet. Kvindelige egenskaber bliver stadig mere efterspurgt i moderne ledelse. Bl.a. gennem netværksgrupper vil EK derfor dels ruste medlemmerne bedre til at tage udfordringerne op, dels synliggøre kvinders potentialer.

Hvem er Aase Hoeck?

Efter en erhvervskarriere som direktionsassistent og senest personale- og uddannelseschef etablerede Aase Hoeck i 1988 konsulentvirksomheden SekretærService / LederService med udvælgelse af medarbejdere til administrative og ledende stillinger på landsplan. Aase Hoeck har personlig kontakt til alle kandidater og kan ud fra en veletableret emnebank løse rekrutteringsopgaver inden for korte tidsfrister.

Aase Hoeck har siden 1980 undervist i jobsøgning, karriereplanlægning og personlig udvikling og skræddersyet kurser og seminarer til virksomheder og organisationer.

Sideløbende med sit virke inden for personaleudvælgelse, er Aase Hoeck også en flittigt brugt foredragsholder.

I 1989 var Aase Hoeck ophavsmand til Danmarks første erhvervsmagasin for kvinder og chefredaktør for dette. Magasinet blev udgivet under navnet ”SHE – Magasinet for Erhvervskvinder” og fra 1992 med titlen ”Kvinder & Karriere”.

Aase Hoeck er forfatter af bogen fra Børsens Forlag: ”Chef * Sekretær * Chef”, der blev månedens bog i september 1994.

Aase Hoeck er fast kronikør i ErhvervsBladet med erhvervs- og samfundsrelaterede emner som speciale.

Aase Hoeck er desuden aktiv i EK- Foreningen af Erhvervskvinder, Sekretærforeningen i Århus, Zonta og charterpræsident i Århus City Rotary Klub.

Ydeligere referencer

Af yderligere referencer kan nævnes:
CCI Europe A/S
Fregatten Jylland
AARHUS VÆRFT A/S
PETER JOHANSEN GROUP A/S
LIDL Danmark K/S
VELUX A/S
STIBO A/S
NORDISK WAVIN A/S
TETRA PAK HOYER A/S
INCUBA Venture A/S
UCB PHARMA SWEDEN
HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS A/S
COMPACT A/S
FIH A/S
Per Aarsleff A/S
Handelsbanken A/S
PA Consulting Group A/S
PLS Rambøll A/S
LEC A/S
Bascon A/S
Danske Fragtmænd A/S
Alumeco A/S
NEF – Kerteminde
Carl Christensen A/S
System B 8 A/S
Aalborg Industries A/S
FAA Holding A/S
Danpo A/S
Hygæa A/S
Aarhus Olie A/S
York Refrigeration A/S
Astra Consult
Gerstenberg & Agger A/S
Rie Design A/S
Deco Plant A/S
Cultivator A/S
Den Gamle By, Århus
Kattegatcentret
Windpower Monthly News Magazine A/S
Grafitex Aps
Ankerhus, Konsulenter i Udviklingsledelse A/S
Glasuld A/S
Danapak A/S
Damgaard-Jensen A/S